LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 39
Który z aktów prawnych określa prawa podopiecznych hospicjum stacjonarnego?

A.
B.
C.
D.