LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 8
Funkcją tchawicy nie jest

A.
B.
C.
D.