LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 3
Aby w bezpieczny sposób udrożnić drogi oddechowe u nieprzytomnej osoby, należy

A.
B.
C.
D.