LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 26
Jeżeli w wyniku działania promieni słonecznych doszło do podrażnienia skóry pacjenta, to należy miejsce zmienione chorobowo

A.
B.
C.
D.