LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 41
Pacjent ma założoną sondę żołądkową przez usta. Która część ciała wymaga częstej higieny?

A.
B.
C.
D.