LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 6
Po umyciu skóry pacjenta wokół stomii należy ją

A.
B.
C.
D.