LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 43
Oklepywanie pleców pacjentki należy wykonać

A.
B.
C.
D.