LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 37
Mycie twarzy pacjentki niesamodzielnej należy rozpocząć

A.
B.
C.
D.