LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 41
Stosowanie diety bogatej w błonnik powoduje

A.
B.
C.
D.