LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 19
Który ze znaków informuje o skażeniu biologicznym?
A.
B.
C.
D.