LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 16
Jeżeli pomiaru temperatury ciała dokonywano w uchu pacjenta, to po zmierzeniu temperatury nakładkę do termometru, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki, należy

A.
B.
C.
D.