LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 46
Do wykonania toalety pacjenta w łóżku, opiekun zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki powinien użyć

A.
B.
C.
D.