LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 28
Zużyty worek stomijny należy

A.
B.
C.
D.