LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2013

Pytanie nr 31
Bandaż wykorzystany do wykonania okładu należy wyrzucić

A.
B.
C.
D.