LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 18
Jak nazywa się proces wyjaławiania sprzętu, narzędzi, bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych?

A.
B.
C.
D.