LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Zaznaczony na rysunku fragment układu pokarmowego to
A.
B.
C.
D.