LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 46
Jakie są najczęstsze skutki długotrwałego oddziaływania hałasu na zdrowie człowieka?

A.
B.
C.
D.