LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 8
Kość jarzmowa jest elementem budowy

A.
B.
C.
D.