LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 48
Który z wymienionych zabiegów jest zabiegiem pielęgnacyjnym?

A.
B.
C.
D.