LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 23
Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako :
A.
B.
C.
D.