LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 33
Samotna 85-letnia pacjentka oddziału ortopedycznego, po operacji wymiany stawu kolanowego okazuje zaniepokojenie w związku ze zbliżającym się terminem jej wypisu ze szpitala. Które z wymienionych działań będą najkorzystniejsze w tym przypadku?

A.
B.
C.
D.