LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 6
Który ze sposobów postępowania należy zastosować w celu zdezynfekowania miski po wykonaniu toalety u chorego?

A.
B.
C.
D.