LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 3
Który z opisanych w tabeli preparatów należy zastosować do dezynfekcji zacisków zgłębnika żołądkowego?
A.
B.
C.
D.