LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 34
Którym z wymienionych aktów prawnych należy posłużyć się w celu określenia praw podopiecznych w zakładach opieki zdrowotnej?

A.
B.
C.
D.