LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 22
Jaką funkcję pełni tarczyca w organizmie człowieka?

A.
B.
C.
D.