LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Który z wymienionych czynników w największym stopniu przyczynia się do powstawania obturacyjnej choroby płuc?

A.
B.
C.
D.