LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 43
Zaplanowano prześcielenie łóżka choremu leżącemu, który zgłasza duszność. Z jakich elementów wchodzących w zakres słania łóżka można w tym przypadku zrezygnować?

A.
B.
C.
D.