LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 4
Jaka kolejność czynności obowiązuje podczas wykonywania karmienia chorego przez zgłębnik?

A.
B.
C.
D.