LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 12
Mydło przeznaczone do mycia skóry wokół kolostomii powinno mieć pH równe

A.
B.
C.
D.