LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 36
W którym wierszu tabeli wymienione są wszystkie środki i materiały niezbędne do wykonania okładu zimnego wysychającego?
A.
B.
C.
D.