LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 27
Które z wymienionych środków można zastosować do nacierania rozgrzewającego?

A.
B.
C.
D.