LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 13
Które z wymienionych zachowań prozdrowotnych należy uznać za najbardziej wskazane działanie w przypadku pacjenta zagrożonego wystąpieniem osteoporozy?

A.
B.
C.
D.