LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 1
Jeżeli opiekun podczas wymiany worka na mocz unosi go powyżej poziomu pęcherza moczowego pacjenta, to występuje zagrożenie

A.
B.
C.
D.