LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 48
Opiekun medyczny zauważył, że podopieczny dostał krwotoku z nosa. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności udzielając mu pierwszej pomocy?

A.
B.
C.
D.