LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 32
Jaki rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązuje się do przygotowania, wysłania i przewozu przesyłki?

A.
B.
C.
D.