LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 16
System "ruchomej drogi" - RO-LA (Rollende Landstrasse) to system intermodalny

A.
B.
C.
D.