LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 4
Obiektem świadczącym usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów jest

A.
B.
C.
D.