LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 9
O której godzinie należy rozpocząć realizację usługi transportowej, jeżeli kierowca jadący ze średnią prędkością 50 km/h ma do pokonania odległość 200 km, a dostawę należy zrealizować w systemie ,Just in time" między godziną 14.00 a 15.00?

A.
B.
C.
D.