LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 24
Satelitarny system przeznaczony do wyznaczania współrzędnych geograficznych, wykorzystywany do monitorowania pojazdów i ładunków, to

A.
B.
C.
D.