LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 33
Jeżeli cena za wykonanie określonych usług transportowych jest ustalana każdorazowo pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, to stosowany jest system ustalania cen zwany

A.
B.
C.
D.