LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 36
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych musi uzyskać

A.
B.
C.
D.