LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Przedstawiony znak, umieszczany na opakowaniach transportowych, oznacza

Przedstawiony znak, umieszczany na opakowaniach transportowych, oznacza

A.
B.
C.
D.