LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Na drogowo-kolejowym terminalu zmiana środka transportu dla intermodalnych jednostek transportowych w systemie "na barana" wykonywana jest z zastosowaniem

A.
B.
C.
D.