LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Badania okresowe wózka widłowego z wysięgnikiem muszą być wykonywane

A.
B.
C.
D.