LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 29
Wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia może być użytkowany, jeżeli uzyska decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez

A.
B.
C.
D.