LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 26
Minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków silnikowych przy jednokierunkowym ruchu środka transportu i ruchu pieszych jest równa szerokości wózka (lub ładunku) i powiększona o

A.
B.
C.
D.