LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 29
Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy

A.
B.
C.
D.