LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 3
Do szpitala został przyjęty 80-letni pacjent w stanie ogólnego wyczerpania organizmu, odwodniony, z niedowagą i zaburzoną gospodarką elektrolitową. Opiekunowie nie zaspokoili pacjentowi potrzeb

A.
B.
C.
D.