LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 36
Na rysunku przedstawiono graficznie
A.
B.
C.
D.