LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 9
Ocena prostych aktywności życia codziennego wg Katza obejmuje:

A.
B.
C.
D.